Migranya, Cefalea tensional

La migranya és una causa molt freqüent de baixa laboral.

S’utilizen diversos tipus de fàrmacs, tant de manera aguda com crònica, per al tractament i prevenció del mal de cap.

Tot dolor és un avís del nostre cos que hi ha alguna cosa que interpreta com a perill. Caldrà fer una valoració global amb una anamnesi molt completa per a poder identificar la causa o causes desencadenants.

En el cas de la migranya, sobretot explorarem la nostra salut intestinal i l’eficàcia dels nostres sistemes detox.

En la cefalea tensional, serà crucial valorar la vessant emocional.

El respecte als ritmes circadians i reduir el temps que passem exposats a pantalles i llum blava seran també punts bàsics a tenir en compte.

Tenir mal de cap no és normal. És una senyal d’alarma de que alguna cosa no va prou bé. Amb la medicina integrativa es pot actuar des de l’arrel del problema.

Marina Vidal. Doctora de medicina integrativa, medicina natural i PNI a Lleida

MEDICINA NATURAL LLEIDA | NUTRICIÓ EVOLUTIVA LLEIDA | RECUPERACIÓ DE LA SALUT LLEIDA | PNI LLEIDA | PSICONEUROIMMUNOLOGIA LLEIDA | MEDICINA INTEGRATIVA LLEIDA

Disseny del logo: Gemma Rufino Gonzálvez

Hosting